Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường

hệ thống WC tại công trường:

     Bố trí khu vệ sinh tạm tại công trường cho CB-CNV và các công nhân. Khu vệ sinh này được nhóm lao động phục vụ của công trường quét dọn thường xuyên, có nước và các dụng cụ vệ sinh đầy đủ.

  1. hệ thống nước thải, nước thi công và nước phục vụ công tác PCCC:

Hê thống nước phục vụ thic ông, phục vụ công tác PCCC  được chúng tôi cung cấp đầy đủ bằng nguồn cấp nước khu vực và 1 hồ nước 60m3 .

Hệ thống mương hở để thoát nước mưa, mương hở có độ dốc để thoát nước ra hệ thống của khu vực. Mặt bằng thi công  được tạo dốc thu nước vào mương .

  1. xử lý xả bần, rác thủ công:

Chúng tôi sẽ bố trí hệ thống xử lý rác, xà bần thải ra trong thi công một cách hợp lý và nghiêm khắc xả rác tro0ng công trường và khu vực lân cận.

Chúng tôi sẽ tổ chức một nhóm công nhân quét dọn thường xuyên thâu gom rác trong thic ông như vỏ bao xi măng mẩu gỗ cốp pha vụn .. qui định các loại rác xả trong thi công này không được quăng bừa bãi, mà phải để ở vị trí qui định thuận tiện cho nhân viên vệ sinh thu gom.

  1. công tác phòng chống bụi:

Công trường xây dựng là nơi thường sản sinh ra nhiều bụi nên chùng tôi sẽ triệt để thực hiện việc phòng chống bụi bằng các biện pháp sau:

Tưới nước các nguồn gây bụi như tại khu vực trộn bê tông, đường đi lại và các khu vực trước khi quét gọn.

Đối với công átc pha vỡ công trình cũ cần cải tạo; phải bao che công trình bằng khung lưới nhuyễn chống bụi, thường xuyên tưới nứơc để ttránh phát sinh nhiều bụi. Khi chuyển xà bẩn từ trên cao xuống hkông được đổ trực tiếp mà phải dùng ống tole có bọc cách âm dẫn từ trên cao xuống thẳng xe vận chuyển.

  1. công tác phòng chống ồn, chống khói:

Máy móc trong thi công xây dựng thường là những loại dễ gây ồn, gây khói. Biện pháp cụ thể áp dụng là các loại máy gây khói nhiều đều không được sử dụng tại công trường. Máy móc đưa vào sử dụng thi công chủ yếu là động cơ 9iện.

Giờ làm việc trên công trường được chúng tôi qui định từ 7h- 22h cho mỗi ngày làm việc để không ảnh hưởng đến giờ nghỉ của khu vực lân cân.

6. Công tác phòng cháy , chữa cháy , nổ :

      Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội qui phòng cháy , nổ do Nhà

       nước và địa phương ban hành .

      Tuyệt đối cấm mang những chất dễ gây cháy nổ vào trong khu vực công

       trường .

     Nghiêm cấm công nhân đun nấu trong công trường .

     Đối với những loại vật tư dễ bắt lửa , dễ cháy ( như xăng , dầu , … ) nên để vào

     kho bãi riêng để bảo quản trong suốt quá trình sử dụng khi thi công .

     Kết hợp những biện pháp và các dụng cụ chống cháy thông thường chúng tôi sẽ

     phối hợp với các đơn vị phòng cháy chữa cháy trong khu vực để hạn chế tối

     đa những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra trong khi thi công .

     Tất cả thiết bị sinh khí phải được kiểm tra kiểm định của cơ quan có thẩm quyền

     trước khi đưa vào sử dụng . Trong quá trình sử dụng phải tuân theo qui trình đã

     được nêm yết và được kiểm tra thường xuyên định kỳ .

    Bố trí các họng nước và bể dự trữ nước , bình bọt trong quá trình thi công ở xung   

     quanh công trình và trên các tầng sàn .

     Việc đảm bảo chống sét cho công trình và máy móc thiết bị trong suốt quá trình

     thi công được thực hiện thông qua hệ thống thu lôi tạm thời của công trình đặt tại

     4 góc nhà . Hệ thống tạm thời này sẽ được nâng cao theo chiều cao của công trình 

Comments are closed.